top of page

COLLAGEN LIP SPRAY (1 time retouch)

 • 2 hr 30 min
 • 7,900,000 Vietnamese dong
 • Đường Lê Thánh Tôn|Đường Quốc Hương

Contact Details

 • 8/7 Đường Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

  02838271771

  trubeautyvn@gmail.com

 • 92/11 Đường Quốc Hương, Thao Dien, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam

  0328349990

  trubeautyvn@gmail.com


bottom of page