top of page

Các dịch vụ của chúng tôi


 • 30 phút

  Từ 100,000 Vietnamese dong

 • 1 giờ

  Từ 150,000 Vietnamese dong

 • 1 giờ

  Từ 390,000 Vietnamese dong

 • 15 phút

  200,000 Vietnamese dong

 • 1 giờ

  Từ 300,000 Vietnamese dong

 • 1 giờ

  Từ 100,000 Vietnamese dong
Book Online: Bookings
bottom of page